Het is een app waarmee revisies van rioolaansluitingen op een smartphone of tablet gemaakt worden. Direct in X-Y op basis van de putlocaties van de betreffende rioolstreng. Een platform dat het mogelijk maakt om revisiegegevens digitaal te registreren, te beheren en in diverse (standaard)formaten te exporteren.

De kracht van Rioxzit hem in drie speerpunten

Grondwerkers schetsen revisies veelal met pen en papier in de sleuf. Dit veldwerk moet daarna omgezet worden naar een digitale tekening waarna het door de beheerder vaak overgenomen moet worden in een beheersysteem.
Bij de ontwikkeling van Riox stond voorop dat de verzamelde gegevens door de grondwerkers als data opgeslagen moest worden terwijl hun werkproces voor hen herkenbaar moest blijven. Aan de opdrachtgever kan, op traditionele wijze, een digitale tekening geleverd worden. Aan de beheerder kan ook de verzamelde data doorgegeven worden om te importeren in een rioolbeheersysteem. Door deze geheel digitale werkwijze zijn fouten bij het maken, interpreteren, omzetten en doorgeven van de tekeningen uitgesloten. Het uiteindelijke resultaat is een kwalitatief betere revisie, kostenbesparing en een snellere levering van revisiegegevens.

Kortom: een kwalitatief, herkenbaar en efficiënt werkproces.

Centraal bij Riox staan gebruiksvriendelijkheid en transparantie. Bij de ontwikkeling is hierop 3 maanden in de praktijk getest door grondwerkers. Het resultaat is een makkelijk te gebruiken app. De gebruiker wordt met het doorlopen van de verschillende stappen geholpen bij het maken van een revisie. Grondwerkers hebben geen “software”-kennis nodig en kunnen vrijwel direct aan de slag.

Ook in de webportal spat de eenvoud van het scherm. Elke organisatie kan geheel zelfstandig revisies controleren, projecten aanmaken, gebruikers toevoegen, exports maken of materiaallijsten genereren. Maar uiteraard kunt u rekenen op onze ondersteuning als dat nodig is. Met Riox wordt openheid gegeven in het gebruikte werkproces en de verzamelde data. Hierdoor is de transparantie maximaal en behoren discussies over de onder de grond liggende materialen tot een verleden.

Riox is een beheertool voor digitale revisies van rioolaansluitleidingen, maar een belangrijk onderdeel is dat niemand "verbonden" zit aan Riox. Geen raamcontracten, ingewikkelde voorwaarden of juridische documenten. Door onze service en kwaliteit doen we er alles aan onze relatie langdurig in stand te houden. Wil je toch stoppen met Riox, dan exporteer je al je gegevens zodat je die in eigen beheer krijgt en geven we elkaar zonder morren een hand.

Lees hier hoe Riox werkt
Riox overzicht

De flexibiliteit van Rioxonafhankelijk door standaarden

"De kracht van Riox is dat het een integraal platform biedt. We proberen daarom dan ook zo veel mogelijk te communiceren met open standaarden."

Directeur Riox, Stefan Pols

Riox ondersteunt uiteraard de alom bekende open standaarden. Denk hierbij aan GIS, DXF en PDF. Maar nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd daarom is het nu ook al mogelijk de nieuwe rioleringsstandaard GWSW (van RIONED), te gebruiken!

GWSW
Excel
Shape
DXF
DGN
PDF
Foto formaten
CSV

Lees meer over de voordelen van Riox

Lees meer over de Riox-app

Riox-app

Lees meer
Lees meer over de Riox-beheertool

Riox-beheertool

Lees meer

Benieuwd of Riox ook voor jou
mogelijkheden biedt?

Maak een afspraak!